Životopis

Současné zaměstnání

Docent na katedře biblistiky a judaistiky UK HTF.

Adresa

Univerzita Karlova v Praze
Husitská teologická fakulta
Pacovská 350
140 21 Praha 4

Osobní data

 • Narozen v Praze, 8. září 1970.
 • Stav: ženatý

Studium

 • 2003–2007: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – doktorské studium
  (disertační práce Pojem synthesis ve spisu De compositione verborum Dionýsia z Halikarnássu)
 • 1997–2003: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
 • 1993–1998: Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta
 • 1992/1993: Teologický konvikt v Litoměřicích

Kvalifikace

 • 2015: Jmenován docentem pro obor teologie.
 • 2007: Ph.D. v oboru klasická filologie na Univerzitě Karlově v Praze, Filozofické fakultě
 • 2003: Mgr. v oboru řečtina – latina na Univerzitě Karlově v Praze, Filozofické fakultě
 • 1998: Mgr. v oboru katolická teologie na Univerzitě Karlově v Praze, Katolické teologické fakultě

Praxe

 • od 2007: proděkan pro rozvoj UK HTF
 • od 1999: asistent na katedře biblistiky a judaistiky UK HTF (výuka řečtiny, příležitostně latiny, výběrové semináře z oblasti řecké literatury); 2000–2002: fakultní koordinátor UK HTF pro ECTS (kreditní systém)
 • 1998/1999: lektor latiny na Institutu ekumenických studií a řečtiny na UK HTF

Účast na grantových projektech

Badatelské projekty

 • Grant GA AV č. IAA912500701, Počátky atticistického hnutí a teorie prozaického stylu u Dionýsia z Halikarnássu (Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě; řešitel; doba řešení: 2007–2010)
 • Grant MŠMT č. LC 4538, Centrum biblických studií (externí spolupráce: komentované překlady NZ apokryfů a spisů apoštolských otců)
 • Grant GA UK č. 333/2001, Překlad novozákonních apokryfů (externí spolupráce: překlad a studie)

Další aktivity

 • 2002–2007: člen Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze
 • člen redakční rady časopisu Salve – revue pro teologii a duchovní život
 • člen redakční rady časopisu Eirene – Studia Graeca et Latina
 • člen Jednoty klasických filologů
 • člen International Society for the History of Rhetoric
 • člen Patristické společnosti ČR