Požadavky ke zkouškám a zápočtům

Požadavky ke zkouškám a zápočtům z kurzů Jiřího Pavlíka na UK HTF. Platí pro studenty, kteří začali studovat v roce 2007/2008 a později.

Teaching: 

Novozákonní řečtina IV

Prověřují se souhrnně znalosti ze všech čtyř semestrů ústní formou. Přezkoušení spočívá v četbě, překladu a jazykovém komentáři zadaných textů.

Vyžaduje se znalost řecké morfologie a syntaxe minimálně v rozsahu používané učebnice a znalost slovní zásoby v rozsahu zadaných textů. (Znalost ortografických pravidel, tj. praktickou zběhlost v správném čtení, je trapné připomínat, ta se samozřejmě předpokládá.)

Texty

2014/2015

 • Skutky apoštolů, kap. 8–11
 • 1. list Korinťanům 6–9

2013/2014

 • Skutky apoštolů, kap. 7
 • 1. list Korinťanům 1–5

2012/2013

 • Evangelium podle Matouše, kap. 25
 • List Římanům 11–16

2011/2012

 • Evangelium podle Lukáše, kap. 1
 • List Římanům 6–10

2010/2011

 • Evangelium podle Lukáše, kap. 13–14
 • List Římanům 1–5

2009/2010

 • Evangelium podle Jana, kap. 12–13
 • Skutky apoštolů, kap. 2
 • 2. list Soluňanům

2008/2009

 • Evangelium podle Jana, kap. 19–20
 • Evangelium podle Lukáše, kap. 15–16
 • Skutky apoštolů, kap. 2
Teaching: 

Literatura ke studiu řečtiny

Základní, povinná i výběrová bibliografie k samostudiu novozákonní řečtiny

Základní literatura:

Bartoň, J., Uvedení do novozákonní řečtiny, 4. vydání, Praha: klp, 2004
Niederle, J. – Niederle, V. – Varcl, L., Mluvnice řeckého jazyka, libovolné vydání
Souček, J.B., Řecko-český slovník k Novému zákonu, 4.vyd., Praha, 1994 (a další vydání)
Tichý, L., Slovník novozákonní řečtiny, Olomouc: Nakl. Burget, 2001

Řecký text Nového zákona – libovolné kritické vydání (Náplní kurzů je jazykový výklad, nikoli věcná interpretace textů, nebo textologický výzkum, proto je výjimečně možné použít i edici bez kritického aparátu.)

Doplňující a pomocná literatura:

Gramatické příručky a pomůcky:

Abel, F.M., Grammaire du grec biblique suivie d'un choix de papyrus, Paris 1927;
Black, D. A., Linguistics for Students od New Testament Greek, Grand Rapids, 1995;
Blass, F. - Debrunner, A., Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, 17.vyd., Göttingen, 1990;
Errandonea, I., Epitome grammaticae graeco-biblicae, 2.vyd., Roma, 1935;
Kühner, R. Gerth, B., Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache, II. Teil: Satzlehre, Hannover - Leipzig, 1898, 1904;
Muchnová, D., Syntax klasické řečtiny, I. Vedlejší věty, Praha: Karolinum, 2004
Rienecker, F., Sprachlicher Schlüssel zum griechischen Neuen Testament, Stuttgart, 1987;
Schmoller, A., Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament, 8.vyd., Stuttgart, 1989;
Smyth, H. W., Greek Grammar, Harvard, 1984;
Steyer, G., Handbuch für das Studium des neutestamentlichen Griechisch, I. Formenlehre, 6.vyd. Berlin, 1989;
Steyer, G., Handbuch für das Studium des neutestamentlichen Griechisch, II. Satzlehre, 3.vyd. Berlin, 1980;
Zerwick, M. - Grosvenor, M., A grammatical analysis of the Greek New Testament, 4.vyd. Roma, 1993;
Zerwick, M., Analysis philologica Novi Testamenti graeci, Roma, 1960;
Zerwick, M., Graecitas biblica Novi testamenti, 5.vyd., Roma, 1966

Slovníky:

Bailly, M. A., Dictionnaire Grec-Français, Paris, 1963;
Bauer, W., Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, Berlin - New York, 1988;
Lampe, G. H. W., Patristic Greek Lexicon, Oxford, 1961;
Liddell, H. G. Scott, R. Jones, H. S., A Greek-English Lexicon, Oxford, 1968;
Montanari, F., Vocabolario della lingua greca, Torino, 1995.


V uvedených publikacích je možno najít další odkazy. (Pro novozákonní řečtinu viz zvláště Tichý.)

Teaching: 

Zkouška z řečtiny v doktorském studiu

Vyžaduje se znalost řecké morfologie a syntaxe minimálně v rozsahu učebnice Bartoň, J., Uvedení do novozákonní řečtiny, Praha: KLP 2001/2004 a znalost slovní zásoby v rozsahu zadaných textů.
Zkouška se skládá z četby, překladu a gramatické interpretace zadaného textu.
Slovní zásoba v rozsahu zadaného textu.

Texty

2013/2014

 • Evangelium podle Jana, kap. 13-16
 • Evangelium podle Lukáše, kap. 6-9

2012/2013

 • Evangelium podle Jana, kap. 10–12
 • Evangelium podle Lukáše, kap. 2–5

2011/2012

 • Evangelium podle Jana, kap. 5–7
 • Evangelium podle Matouše, kap. 3–7

2010/2011

 • Evangelium podle Jana, kap. 1–4
 • Evangelium podle Matouše, kap. 21–24

2009/2010

 • Evangelium podle Jana, kap. 15–19
 • Evangelium podle Matouše, kap. 15–20

2008/2009

 • Evangelium podle Jana, kap. 10–14
 • Evangelium podle Matouše, kap. 11–14

2007/2008

 • Evangelium podle Jana, kap. 6–9
 • Evangelium podle Matouše, kap. 8–10

2006/2007

 • Evangelium podle Jana, kap. 1–5
 • Evangelium podle Matouše, kap. 5–7
Teaching: