Jste zde

Zkouška z řečtiny v doktorském studiu

Vyžaduje se znalost řecké morfologie a syntaxe minimálně v rozsahu učebnice Bartoň, J., Uvedení do novozákonní řečtiny, Praha: KLP 2001/2004 a znalost slovní zásoby v rozsahu zadaných textů.
Zkouška se skládá z četby, překladu a gramatické interpretace zadaného textu.
Slovní zásoba v rozsahu zadaného textu.

Texty

2013/2014

 • Evangelium podle Jana, kap. 13-16
 • Evangelium podle Lukáše, kap. 6-9

2012/2013

 • Evangelium podle Jana, kap. 10–12
 • Evangelium podle Lukáše, kap. 2–5

2011/2012

 • Evangelium podle Jana, kap. 5–7
 • Evangelium podle Matouše, kap. 3–7

2010/2011

 • Evangelium podle Jana, kap. 1–4
 • Evangelium podle Matouše, kap. 21–24

2009/2010

 • Evangelium podle Jana, kap. 15–19
 • Evangelium podle Matouše, kap. 15–20

2008/2009

 • Evangelium podle Jana, kap. 10–14
 • Evangelium podle Matouše, kap. 11–14

2007/2008

 • Evangelium podle Jana, kap. 6–9
 • Evangelium podle Matouše, kap. 8–10

2006/2007

 • Evangelium podle Jana, kap. 1–5
 • Evangelium podle Matouše, kap. 5–7
Teaching: