Jste zde

nova / novinky

— [2015-09-10] Vychází knižní katalog Grammatyka Cžeska (http://www.akropolis.info/kniha/1780/Grammatyka-Czeska--mluvnice-cestiny...) a pexeso Kdo psal mluvnice češtiny v 16. až 19. století (http://www.akropolis.info/kniha/1844/Kdo-psal-mluvnice-cestiny-v-16-az-1...).
— Na jaře 2015 vyšlo v nakladatelství Karolinum druhé, aktualizované vydání knihy Grammatykáři: gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533—1672: http://www.cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=248... (kniha je dostupná i jako e-book: https://books.google.cz/books/about/Grammatykáři_Gramatografická_a_kultur.html?id=-p9yCQAAQBAJ&redir_esc=y)
— V září 2014 vyšla v břevnovském klášteře kniha Bonifáce Holuba OSB Paměti farnosti u svaté Markéty v Břevnově a blízkého okolí (http://pietas.brevnov.cz/web_site/nove.html).