Jste zde

seminar

OBĚŽNÍK ČÍSLO VII (k 18. 12. 2014)
Finalistky a finalisti,
při posledním setkání zůstaneme u jezuitských mluvnic 17. století.
Domácí četbu už jsem vám posledně naznačil:
1. Zůstává KonsLima1667 (skeny na MDM), abstrahujte deklinační a konjugační systém a zamyslete se nad ním. Připravte si čtení a výklad stran 2–8 (jen české pasáže) a 211–226. Tam ani hledat zajímavosti nemusíte, podle mého je tam zajímavé všechno. Literaturu najdete v charakteristice v MDM.
2. Celý tzv. Žáček, tj. ŠtajerZpůsob1668 (skeny opět na MDM, edice ve stejné knize Jezuité Drachovius a Steyer gramatiky češtiny, 2012 — tam i výklad o autorovi a textu; v charakteristice v MDM najdete literatury víc).

Po semináři zůstanem napřed asi půl hodiny na místě a rekapitulujem probrané: představte si, že byste to měli stručně a věcně odpřednášet každý sám a každá sama a já bych si dovolil přepínat z jednoho přednášejícího na druhého a kladl všetečné dotazy. Nezaškodí podívat se znova na texty, na vlastní poznámky a do nějaké souhrnné literatury.
Prosím TW, aby s cestou zjistil i konkrétní odjezd první tramvaje, abychom si to dobře načasovali.
Vezmete-li někdo k hrobu JD svíce a sirky, zapálíme světýlko, ale zápočet tím podmíněn není.
Na shledanou v prosinci se těší
ok

***

OBĚŽNÍK ČÍSLO VI (k 4. 12. 2014)
Grammatykáři a grammatykářky,
příště se budem věnovat jezuitským mluvnicím 17. století — jak už slíbeno (a odloženo).
Kromě sekundární literatury (když znáte kontext, většinou líp rozumíte textu — odkazy najdete v Grammatykářích) čtěte prosím v mluvnicích
Drachoviově (1660) — prolistujte si mluvnici (skeny na MDM, případně se podívejte na edici Jezuité Drachovius a Steyer gramatiky češtiny, 2012), opět abstrahujte deklinační a konjugační systém a zamyslete se nad ním. Každý prosím najděte v mluvnici za sebe něco zajímavého, co byste ostatním sdělili, sebemenší jazykový jev — jen umějte zdůvodnit, proč ho vybíráte.
Konstancově (1667) — prolistujte si mluvnici (skeny na MDM), abstrahujte deklinační a konjugační systém a zamyslete se nad ním. Připravte si čtení a výklad stran 2–8 (jen české pasáže) a 211–226. tam ani hledat zajímavosti nemusíte, podle mého je tam zajímavé všechno.
Na shledanou v prosinci se těší
ok

***

OBĚŽNÍK ČÍSLO V (k 20. 11. 2014)
Vážení přátelé,
minule jsme nestihli přejít k Benediktovi z Nudožer, a tak platí, co jsem k němu psal minule.
Přidáme analýzu diktátu v tradičním pravopise — máte tedy ještě dva týdny na revize.
Posuneme se k dalším mluvnicím 17. století, totiž Drachoviově a Konstancově. Digitalizáty jsou MDM, detailní výběr textů ještě připíšu.
Zatím tedy stačí, že si texty vyhledáte a přečtete si něco o autorech v Grammatykářích nebo jinde.
Zdravím z Olomouce
ok

OBĚŽNÍK ČÍSLO IV (k 6. 11. 2014)
Vytrvalé a vytrvalí,
v listopadovém semináři začneme dočtením několika ukázek z Benešovského Knížky (hesla zminula).
Pak přeneseme pozornost k mluvnici Benedikta z Nudožer:
Digitalizát najdete na adrese http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/mluvnice/digitalni-kopie-detail/BenGr...
V připojené charakteristice jsou odkazy na literaturu – zorientujte se prosím tak, abyste o autorovi a díle byli s to říci několik vět. V Grammatykářích 138nn. najdete širší popis, stejně jako v předmluvě k edici N. S. Smith v angličtině.
Zvláštní pozornost věnujte deklinaci a porovnejte systém s tím, který znáte od Benešovského.
Neopomeňte konjugaci a udělejte si stejné srovnání. Nezapomínejte na otázku slovesného vidu!
Podívejte se na báseň na fol. VIIIv.
Co je zajímavého na fol. 35v?
ZAPOMNĚL JSEM na domluvu o referátu o biblických překladech 16. a 17. století. Hlaste se mi prosím e-mailem. Budou-li zájemci dva, rozdělíte si století – zkrátka napište, já vám odepíšu, oč přesně půjde. Základní literatura by byl
KYAS, Vladimír. Česká bible v dějinách národního písemnictví. Ed. J. Pečírková. Praha: Vyšehrad, 1997.

Ještě k hrobu Dobrovského: Je to na Ústředním hřbitově místo (Vídeňská 96) 32/4a. Nechodíte někdo okolo? Prý je to nedaleko od zastávky.

ok

OBĚŽNÍK ČÍSLO IV (k 23. 10. 2014)
Přátelé,
příští setkání věnujeme už třetí mluvnici češtiny z 16. století, gramatice Matouše Benešovského (1577):
http://db.knihopis.org/l.dll?cll~P=7244
Text je dostupný v edici:
BENEŠOVSKÝ, Matouš, zvaný Philonomus. Grammatica Bohemica. Knížka slov českých vyložených. Ed. O. Koupil. Praha: Koniasch Latin Press, 2003
(http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001029082&local_base=SKC)
Gramatiku si projděte (zvl. folia A5v, A7v–B4v, D5r–D7v, G1v /první žalm/) a přečtěte i něco z autorovy etymologické Knížky, která je vydána ve stejné edici (výklady slov Bůh, chlap, Němec, duše a dále podle libosti). V úvodu najdete informace o kontextu a něco taky v knize Grammatykáři, včetně odkazů na literaturu (a je to snad i trochu napínavý příběh).
DŮLEŽITÉ (I): zapomněl jsem domluvit se na prvních referátech. Vzhledem k předchozímu studiu prosím přímo Tomáše, aby si připravil zcela krátké vystoupení o podstatě antické časomíry (1 latinský příklad stačí) a o časomíře v češtině (je to trochu nezdvořilé, ale doporučím k tomu vlastní článek:
KOUPIL, Ondřej. Joannes Drachovius SJ jako teoretik české časomíry. Česká literatura, 2010, roč. 58, č. 2, s. 147–167 — měl by být dostupný přes CEEOL: http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=64e66a07-0750-41e2-9...). Další referát bude přehled překladů bible do češtiny v 16. a 17. století a jejich souvislost s mluvnicemi — příště se prosím přihlaste, kdo by o tom chtěl mluvit (bude-li vás víc, rozdělíme látku)
DŮLEŽITÉ (II): zapomněl jsem taky říct, že když někdy nebudete moci přijít na setkání při semináři, nebudete připraveni o dobrodiní probraných textů — starší zápisy najdete na webu a budu na závěr počítat s tím, že je znáte.

Těším se na setkání v postupujícím podzimu.
Z večerní Olomouce zdraví
Ondřej Koupil

OBĚŽNÍK III (k 9. 10. 2014)
Přátelé,
v pondělí jsem se dozvěděl, že i když zůstanete zapsaní jen čtyři, seminář se smí konat. To je dobrá zpráva. Dosud sice nemám přístup do IS, abych vám mohl jeho pomocí najednou napsat upozornění, ale tiše doufám, že se na tuto stránku vrátíte a budete hledat domácí úkol. Omluvte prosím, že se tu objevuje až teď — byl jsem celý týden na cestách a chtěl to npasat v klidu doma.

Nejprve se ještě budeme zabývat náměšťskou mluvnicí (1533) jako minule: připravte si prosím předmluvu k Etymologii (C2v–C3v), začátek de verbis (G2r), pasáž o překladu jmen a termínů K1v–K2r a kolofón (K3r).

Hlavním námětem bude mluvnice Blahoslavova:
— přečtěte si prosím kapitolu o ní v knize Grammatykáři
— budete-li mít příležitost, zalistujte sborníkem PORÁK, Jaroslav (ed.). Starší české, slovenské a slovanské mluvnice. Praha: Univerzita Karlova, 1985 [= Práce z dějin slavistiky X]. Zaujme-li vas tam nektery clanek, sdelte to ostatnim v seminari.
— opatrte si edici BlahGram: [BLAHOSLAV, Jan] Gramatika česká Jana Blahoslava. Edd. M. Čejka, D. Šlosar, přel. J. Nechutová. Brno: Masarykova univerzita, 1991; z této knihy budeme v semináři číst. Kdybyste se ke knize nemohli dostat (ale vyšla v Brně a možná je pořád k dispozici), vyskytuje se její rukopis na blogu jednoho z jejích editorů Mirka Čejky (http://mirekcejkaa.wordpress.com/blahoslav/) — nevím ale, jak oficiální text to je, a nevím také, jaká je dohoda s ostatními editory spisu.
— Z BlahGram čtěte prosím tyto pasáže:
od začátku po fol. 61b, 87b-88a, 97b-99a, 162a-164a (folia jsou v edici po straně textu)
— Koho by zajímal rukopis mluvnice, najde návod, jak se k němu dostat v databázi Manuscriptorium, na stránce http://www.herme.net/node/136.
— Zkoušejte si prosím znalosti o mluvnicích a poznatky z textů systematizovat — při posledním setkání si o tom budeme společně vyprávět, tak ať je o čem.

Těším se na setkání a zdravím z trochu už jasné Olomouce.
ok

***

OBĚŽNÍK II
Přítelé, v pondělí ráno zjistíme, kolik studentů zůstane zapsáno. Dnes vidím číslo 6 a pořád nevím, kolik je minimum. V to pondělí bych sem případně umístil úkol — až bude jasné, že se sejdeme. Jinak děkuju čtvrtečním účastnicím a účastníkům za práci v semináři.
ok

* * *

OBĚŽNÍK I
Vážené studentky a vážení studenti,
výběrový seminář o starších gramatikách češtiny (CJBB161: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2014/CJBB161) se v tomto semestru vypisuje znova. Případné zájemce a zájemkyně zdravím a dávám zatím vědět, že drobné domácí přípravy (většinou čtení několika stran textu) budou zadávány právě na tomto místě.

Podle první zprávy je vás zapsaných 10 a měli bychom se vidět každý lichý čtvrtek 14.10–15.45 (25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12.).

První setkání (25. září 2014) zasvetíme úvodu do tématu.
- Vzájemně se představíme a vyložíme si, co se bude celý semestr dělat.
- Protože se bude jednat o malý počet setkání, prosím, abyste se už na to první připravili. Začneme u první mluvnice češtiny, tzv. náměšťské. Najdete ji digitalizovanou na adrese http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/mluvnice/digitalni-kopie-info/NamGram.... Buď si ji vytiskněte nebo si přineste nějaké zařízení, na kterém ji budete moci sledovat. Na text se prosím předem podívejte. Budeme vlastně celý semestr spolecně číst předem připravené texty a komentovat je.
- Kdo si přečte něco ze sekundární literatury, na kterou se na výše zmíněném webu odkazuje, bude o krok dál a uplatní to.

Všechno dobré přeje z Olomouce a na společnou práci se těší
Ondřej Koupil