Jste zde

Novozákonní řečtina IV

Prověřují se souhrnně znalosti ze všech čtyř semestrů ústní formou. Přezkoušení spočívá v četbě, překladu a jazykovém komentáři zadaných textů.

Vyžaduje se znalost řecké morfologie a syntaxe minimálně v rozsahu používané učebnice a znalost slovní zásoby v rozsahu zadaných textů. (Znalost ortografických pravidel, tj. praktickou zběhlost v správném čtení, je trapné připomínat, ta se samozřejmě předpokládá.)

Texty

2014/2015

 • Skutky apoštolů, kap. 8–11
 • 1. list Korinťanům 6–9

2013/2014

 • Skutky apoštolů, kap. 7
 • 1. list Korinťanům 1–5

2012/2013

 • Evangelium podle Matouše, kap. 25
 • List Římanům 11–16

2011/2012

 • Evangelium podle Lukáše, kap. 1
 • List Římanům 6–10

2010/2011

 • Evangelium podle Lukáše, kap. 13–14
 • List Římanům 1–5

2009/2010

 • Evangelium podle Jana, kap. 12–13
 • Skutky apoštolů, kap. 2
 • 2. list Soluňanům

2008/2009

 • Evangelium podle Jana, kap. 19–20
 • Evangelium podle Lukáše, kap. 15–16
 • Skutky apoštolů, kap. 2
Teaching: