Jste zde

Literatura ke studiu řečtiny

Základní, povinná i výběrová bibliografie k samostudiu novozákonní řečtiny

Základní literatura:

Bartoň, J., Uvedení do novozákonní řečtiny, 4. vydání, Praha: klp, 2004
Niederle, J. – Niederle, V. – Varcl, L., Mluvnice řeckého jazyka, libovolné vydání
Souček, J.B., Řecko-český slovník k Novému zákonu, 4.vyd., Praha, 1994 (a další vydání)
Tichý, L., Slovník novozákonní řečtiny, Olomouc: Nakl. Burget, 2001

Řecký text Nového zákona – libovolné kritické vydání (Náplní kurzů je jazykový výklad, nikoli věcná interpretace textů, nebo textologický výzkum, proto je výjimečně možné použít i edici bez kritického aparátu.)

Doplňující a pomocná literatura:

Gramatické příručky a pomůcky:

Abel, F.M., Grammaire du grec biblique suivie d'un choix de papyrus, Paris 1927;
Black, D. A., Linguistics for Students od New Testament Greek, Grand Rapids, 1995;
Blass, F. - Debrunner, A., Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, 17.vyd., Göttingen, 1990;
Errandonea, I., Epitome grammaticae graeco-biblicae, 2.vyd., Roma, 1935;
Kühner, R. Gerth, B., Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache, II. Teil: Satzlehre, Hannover - Leipzig, 1898, 1904;
Muchnová, D., Syntax klasické řečtiny, I. Vedlejší věty, Praha: Karolinum, 2004
Rienecker, F., Sprachlicher Schlüssel zum griechischen Neuen Testament, Stuttgart, 1987;
Schmoller, A., Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament, 8.vyd., Stuttgart, 1989;
Smyth, H. W., Greek Grammar, Harvard, 1984;
Steyer, G., Handbuch für das Studium des neutestamentlichen Griechisch, I. Formenlehre, 6.vyd. Berlin, 1989;
Steyer, G., Handbuch für das Studium des neutestamentlichen Griechisch, II. Satzlehre, 3.vyd. Berlin, 1980;
Zerwick, M. - Grosvenor, M., A grammatical analysis of the Greek New Testament, 4.vyd. Roma, 1993;
Zerwick, M., Analysis philologica Novi Testamenti graeci, Roma, 1960;
Zerwick, M., Graecitas biblica Novi testamenti, 5.vyd., Roma, 1966

Slovníky:

Bailly, M. A., Dictionnaire Grec-Français, Paris, 1963;
Bauer, W., Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, Berlin - New York, 1988;
Lampe, G. H. W., Patristic Greek Lexicon, Oxford, 1961;
Liddell, H. G. Scott, R. Jones, H. S., A Greek-English Lexicon, Oxford, 1968;
Montanari, F., Vocabolario della lingua greca, Torino, 1995.


V uvedených publikacích je možno najít další odkazy. (Pro novozákonní řečtinu viz zvláště Tichý.)

Teaching: